Ελάτε γκλιτσάρουμε, να χακάρουμε και να γκρινιάξουμε συλλογικά για την ζέστη του καλοκαιριού στη πόλη.