Λίγα λόγια από/για το gizmo_lab: Οι οθόνες, τα πληκτρολόγια, οι ήχοι του modem (για τους παλαιότερους) και ένας καινούργιος διασυνδεδεμένος ψηφιακός κόσμος ανοίγεται μπροστά μας. Μια διάχυτη αίσθηση επικρατούσε, ρομαντική αν μη τι άλλο, σε όσους και όσες βρισκόμασταν συνδεδεμένες στον ψηφιακό κόσμο: μια αίσθηση ανοιχτότητας, διαμοιρασμού, ισότητας και θα τολμήσουμε να πούμε ελευθερίας. Η ανοιχτή πληροφορία παράλληλα με την προσπάθεια απεμπλοκής από το εμπορικό λογισμικό και τις πατέντες των μονοπωλίων, και σε αντιπαράθεση με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, συγκρότησαν τις πρώτες ψηφιακές κοινότητες ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας.