Electronic Waveforms bar

Electronic Waveforms bar στο κοινωνικό κέντρο Ovradera την Τρίτη 14 Μαρτίου από τις 20:00.

Folk Punk Linux Bar

Bar οικονομικής ενίσχυσης του gizmo_lab, του hacklab που στεγάζεται στο κοινωνικό κέντρο Ovradera, την Τρίτη 31 Ιανουραρίου από τις 20:00.

Metal bar οικονομικής ενίσχυσης

Metal bar απο το gizmo_lab, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 από τις 20:30, στο κοινωνικό κέντρο Ovradera (Επισκόπου Αμβροσίου 3). Το bar θα ξεκινήσει μετά την πορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις.

Metal bar οικονομικής ενίσχυσης

Metal bar απο το gizmo_lab, το τελευταίο της χρονιάς, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 από τις 21:30, στο κοινωνικό κέντρο Ovradera (Επισκόπου Αμβροσίου 3).

Linux bar οικονομικής ενίσχυσης

“Linux” Bar οικονομικής ενίσχυσης του gizmo_lab, του hacklab που στεγάζεται στο κοινωνικό κέντρο Ovradera, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου από τις 20:00.