Βλέπουμε το Hang the DJ, διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο “Black Mirror: ο μαύρος καθρέφτης της ψηφιακότητας” και συζητάμε.