Ανοιχτή συνέλευση του gizmo_lab και σουσού για το ChatGPT την Τρίτη 21/02/2023, μετά τις 19:30, στο κοινωνικό κέντρο Ovradera.