Για επικοινωνία με τη συνέλευση του gizmo_lab μπορείτε να στείλετε mail στο: gizmolab@riseup.net.

Οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές και πραγματοποιούνται σε μέρα και ώρα που ανακοινώνεται, στο Κοινωνικό Κέντρο Ovradera, Επισκόπου Αμβροσίου 3, Θεσσαλονίκη.